Obveščamo vas, da je objavljen razpis za sofinanciranje zaposlitev v NVO za leto 2022.

Rok za prijavo je sreda 26. 1. 2022.

  • Predlagamo, da si razpis, merila in obrazce dobro preberete, ker je nekaj sprememb od lani.
  • pozorni bodite pri izpolnjevanju obrazca, saj za upoštevanje meril zahteva določena dokazila,
  • dopolnitve v nekaterih primerih ne bodo možne,
  • za kandidiranje na razpisu morate imeti poravnane vse finančne obveznosti do občine.

Dodatne informacije ter razpisna dokumentacija…

Kontakt;
-Gordana Krkoč 05-365-91-23