Člane Športne zveze Ajdovščina vabimo na redno letno skupščino, ki bo v sredo, 5. junija 2024 v prostorih Modelarskega društva Ventus v Vipavi ob 19:00 uri.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
  • verifikacijske komisije (2 člana)
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Potrditev zapisnika prejšnje seje.
 3. Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2023.
 4. Predstavitev poročila NO.
 5. Seznanitev z odstopno izjavo članice predsedstva in volitve novega člana predsedstva.
 6. Predstavitev programa za leto 2023.
 7. Razno

Priloge:

Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2023 (pdf)
Podatki iz poslovnega izida ŠZA za leto 2023 (pdf)
Podatki iz bilance stanja za leto 2023 (pdf)
Vsebinski in finančni plan za leto 2024 (pdf)
Poročilo nadzornega odbora za leto 2023 (word)
Pooblastilo (word)

V zvezi s 5. točko dnevnega reda člane ŠZA obveščamo, da je članica predsedstva Meta Šuligoj Bavčar dne 6. 3. 2024 podala odstopno izjavo. Ker želimo, da do izteka mandata predsedstvo deluje v polni sestavi, pozivam in vabim člane ŠZA, da najkasneje do 27. 5. 2024 predlagajo novega kandidata za člana predsedstva ŠZA. Predsednik ŠZA bo izmed prispelih predlogov skupščini predlagal v izvolitev novega kandidata oz. kandidatko za prosto mesto člana predsedstva ŠZA. Predloge pošljite na elektronski naslov sportnazveza@zs-ajdovscina.si.

Dodatne informacije:

 • Primož Sulič, Anja Bratina

05-364-47-21