Obnova statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Športna društva katera imate že priznan status delovanja v javnem interesu obveščamo, da morate najkasneje do 31. 3. 2019, Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport posredovati;

  • Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, (doc)
  • Poročili o delu za leti 2017 in 2018, (doc)
  • Program dela za leto 2019 in 2020. (doc)

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile,  bo ministrstvo izdalo odločbo s katero bo odvzelo status delovanja v javnem interesu.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa je potrebno poslati vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport gp.mizs@gov.si  Vlogo sestavljajo izpolnjeni obrazci

  • Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, (doc)
  • Poročili o delu za leti 2017 in 2018, (doc)
  • Program dela za leto 2019 in 2020. (doc)

Priloge:

  • Statut organizacije (v katerem mora biti opredeljena dejavnost, ki je v javnem interesu),
  • Dokazila, ki izkazujejo pomembnejše dosežke delovanja na področju športa,
  • Program bodočega delovanja (najmanj dvoletni), ki vsebuje opis rednega izvajanje dejavnosti v javnem interesu,

Vse tri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirajte. Skenirajte še statut organizacije in vse priloge ter vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs@gov.si 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse trii obrazce, statut in ostale priloge) z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 

Dodatne informacije, dobite na spletni strani www.mizs.gov.si