Izvajalce letnega programa športa, ki so prejeli sredstva na razpisu občine Ajdovščina za leto 2019 obveščamo, da je rok za oddajo zaključnih poročil v petek, 31. januarja 2020.

Oddaja dokumentacije

Zaključna poročila morajo biti poslana na predvidenih obrazcih na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6A, 5270 Ajdovščina

Obrazec za oddajo zaključnega poročila 2019

Obrazec za oddajo zaključnega poročila (xlsx)

Dodatne informacije

Erika Zavnik, višja svetovalka za družbene zadeve in imenovanja

t/ 05 36 59 122

e/ erika.zavnik@ajdovscina.si