Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, po številu smrtnih žrtev pa še posebej, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Vozila za prevoz skupin otrok, npr. v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge itd., morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev. Stroga pravila veljajo tudi za voznike, ki prevažajo skupine otrok oz. upravljajo z vozili za njihov prevoz.

bigstockphoto.com@morganlstudios

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Generalna policijska uprava RS po podatkih s terena ugotavljata, da prevozi otrok v okviru društev in klubov ne dosegajo ravni, ki bi zadostila predpisom in tudi varnosti vsakršnih prevozov. Nedoslednost ima za posledico tudi odgovornost voznika, društva, kluba in celotne organizacije.

Prevoz skupine otrok terja izpolnjevanje številnih pogojev, ki se nanašajo na voznika, vozilo-opremo in tehnično brezhibnost vozil, označevanje vozil in vlogo spremljevalcev. Zavedati se je potrebno, da je otrok oseba do 14. leta starosti.

Podrobnejši pogoji in zahteve za prevoz skupine otrok v cestnem prometu najdete na: