Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018.  Prijava na razpis poteka preko spletne aplikacije, ki bo dostopna do izteka roka prijave na razpis. (Več informacij in navodil se nahaja v VI. poglavju razpisne dokumentacije.)

Dodatne informacije ter razpisna dokumentacija

Rok in način za oddajo prijave: Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj oddati osebno v glavni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do najkasneje 31.01.2018 (velja datum poštnega žiga).

Dostop do spletne aplikacije za izpolnjevanje prijave