Športna zveza Ajdovščina zbira predloge kandidatov, ki so upravičeni do prejema priznanja za športne dosežke v letu 2023

Kandidate za priznanja Športne zveze Ajdovščina lahko predlagajo

 • klubi oziroma športna društva,
 • druge športne organizacije,
 • podjetja,
 • vzgojno izobraževalne ustanove,
 • predsedstvo Športne zveze Ajdovščina,
 • posamezniki.

Upravičenci do prejema priznanja

 • Pravico do prejema priznanja imajo posamezniki, posameznice ali ekipe, ki so člani društva v občini Ajdovščina in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin ter posamezniki in posameznice, ki niso člani domicilnega športnega društva, imajo pa stalno prebivališče v občini Ajdovščina,
 • so v letu osvojenega rezultata, za katerega so bili predlagani, v uradnih tekmovalnih sistemih Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, dopolnili 12 let oziroma 10 let, glede na določbe 32.člena Zakona o športu, ali
 • so v letu osvojenega rezultata za katerega so bili predlagani v ostalih tekmovalnih sistemih dopolnili 12 let,
 • srednješolci, ki obiskujejo štiriletni izobraževalni program med 15. in 19. letom starosti in so v preteklem letu dosegli vidnejši tekmovalni dosežek v uradno potrjenih tekmovalnih sistemih olimpijskega komiteja Slovenije na področju olimpijskih športnih panog, ki ima pomen za občino ali širšo skupnost,
 • občan, ki ima stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin, je strokovno usposobljen za delo v športu in njegovi tekmovalci dosegajo vidne rezultate v okviru uradnih tekmovalnih sistemov potrjenih iz strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

Rok za oddajo predlogov

Predlog dobitnika priznanja pošljite najkasneje do petka, 26. januarja do 12. ure.

Merila o podelitvi priznanj (pdf)

Slavnostna podelitev

Slavnostna podelitev priznanj bo potekala v petek 1. marca 2024 v  Dvorani prve slovenske vlade s pričetkom ob 19.00.

Dodatne informacije

Primož Sulič in Anja Bratina

05-364-47-21 (vsak delavnik med 8.00 in 16.00)