Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), kateri določa spremembe pogojev za izvajanje strokovnega dela v športu, Športna zveza Ajdovščina  pripravlja analizo potreb po dodatnem strokovnem usposabljanju, katero je pogoj za nadaljnje opravljanje dela v posameznih športnih društvih.

Aktualno veljavni zakon o športu opredeljuje, da morajo kandidati, ki imajo po prejšnjem zakonu v okviru programov usposabljanj posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez opravljeno prvo stopnjo preiti na drugo stopnjo. Druga stopnja se bo tako meseca junija 2020 preimenovala v prvo stopnjo.

Prav tako si usposobljenost lahko pridobijo posamezniki, ki trenutno še nimajo nobenega veljavnega strokovnega naziva za delo v športu.

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) bo programe usposabljanja krilo v celoti fizičnim osebam, katere imajo urejen status zaposlitve oziroma samozaposlitve.

Posameznike ali predstavnike športnih društev (s sedežem v občini Ajdovščina), zato vabimo, da nam v spodnjem obrazcu posredujete podatke o kandidatih, kateri izpolnjujejo-te pogoje za izvajanje strokovnega dela v športu ter nameravajo-te opravljati delo v športnih društvih ali drugih organizacijah, ki delujejo na področju športa ter določil zgornjega odstavka NE izpolnjujejo-te.

Informacije potrebujemo za oblikovanje predloga letnega programa športa za leto 2019 ter programa dvojna kariera športnikov, (ta bo podrobneje predstavljen v mesecu decembru 2018).

Podatke pošljite v spodaj priloženi tabeli na elektronski naslov primoz.sulic@zs-ajdovscina.si   najkasneje do petka 30. novembra 2018 do 12 ure. 

Obrazec za posredovanje podatkov (docx)

Sorodne vsebine-članek
Zakon o športu prinaša nove obveznosti glede usposabljanja strokovnega kadra