Športna zveza Ajdovščina vabi vse zainteresirane člane, kateri izvajajo programe prostočasne aktivnosti otrok in mladine k skupni kandidaturi na razpis Fundacije za šport za leto 2019 za program  ”Aktivni smo v vse smeri, migaj z nami tudi ti”.

Pogoji za pristop k skupni kandidaturi:
– Uspešno izpeljan projekt v letu 2018 (v kolikor je izvajalec kandidiral skupaj s ŠZA),
– trajanje programa najmanj 30 tednov v obsegu 60 ur v katerega je vključenih vsaj 20 udeležencev,
– vsebina mora biti namenjena otrokom med 5. in 14. letom starosti,
– okvirna vrednost programa znaša med 1800 in 2500€,
– izvajalec mora imeti zagotovljene materialne ter kadrovske pogoje za izvedbo programa,
– pravočasno oddana izpolnjena razpisna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija
– Pristopna izjava (doc)
Razpisni obrazec (doc)

Oddaja vlog
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Športna zveza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina ali pa jo oddate na sedež Športne zveze Ajdovščina, najkasneje do ponedeljka 5. novembra 2018 do 12.00.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno dostavljena v pisarno Športne zveze Ajdovščina do 12. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.

Dodatne informacije
-Primož Sulič, Deni Stibilj / 05-364-47-21 (med 8. in 16. uro)